.
მთავარი

Rossi -ის რევოლვერები

 • რევოლვერი:
  როსი მოდ. 461

  კალიბრი: 357 მაგ.

 • რევოლვერი:
  როსი მოდ. 352

  კალიბრი: 38 სპეშ.

 •  

 •