.
მთავარი

თოფები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Baikal -ის თოფები:
 1. მოდელი: MP 155    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12/76

   

 2. მოდელი: MP27M    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12/76

   

 3. მოდელი: MP43EM    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12/76

   

 4. მოდელი: MP 94    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12/76/308Win.

   

 5. მოდელი: MP 94    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12.76.   30.06

   

 6. მოდელი: MP27EIC-Sporting    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12/76

   

 

 

CZ- ს თოფები:

 

 1. მოდელი: CZ 512 Standard    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 22 WMR

   

 2. მოდელი: CZ 455 Standard    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი:22 LR; 22 WMR

   

 3. მოდელი: CZ 455 LUX    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 22 WMR

   

 4. მოდელი: CZ 527 American    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 223 Rem.

   

 5. მოდელი: CZ 550 Standard    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 30-06; 308 Win.

   

 6. მოდელი: CZ 550 Lux    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 308 Win.

   

 7. მოდელი: CZ 858 Tactical IV    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 7,62X39მმ

   

 8. მოდელი: BRNO Effect    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 308 Win

   

 9. მოდელი: CZ 712 12/76    |    სანადირო თოფი: გლუვლულიანი    |    კალიბრი: 12 კალ.

   

 10. მოდელი: CZ Canvasback    |    სანადირო თოფი: გლუვლულიანი    |    კალიბრი: 12 კალ.

   

 11. Rossi - ს თოფები:
 12. მოდელი: Puma მოდ. 650    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 44 Mag.

   

 13. მოდელი: Pomba მოდ. 023    |    სანადირო თოფი: გლუვლულიანი    |    კალიბრი: 12 კალ.

   

 14. მოდელი: Pomba მოდ. 023    |    სანადირო თოფი: გლუვლულიანი    |    კალიბრი: 12 კალ.

   

 15. მოდელი: Taurus BCHR C45    |    სანადირო თოფი: გლუვლულიანი    |    კალიბრი: 45 კოლტი

   

 16. მოდელი: Browning Fusion Evolve    |    სანადირო თოფი: გლუვლულიანი    |    კალიბრი: .12

   


 17. Colt -ის თოფები:

 18. მოდელი: Colt M4 Carbine    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 22LR

   

 19. მოდელი: Colt M4 OPS    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12კალ.

    20. Heckler & Koch -ის თოფები:

 21. მოდელი: HK 416 D Rifle    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 22LR

   

 22. მოდელი: HK MP5 A5    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 22LR

   


  Mossberg -ის თოფები:

 1. მოდელი: MOSSBERG 50646    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12 კალ.

   

 2. მოდელი: MOSSBERG 56340    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12 კალ.

   

 3. მოდელი: MOSSBERG 500 JIC    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12 კალ.

   

 4. მოდელი: MOSSBERG 930    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 24 and 28 Barrels

   

 5. მოდელი: MOSSBERG 590    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12 კალ.

   

 6. მოდელი: MOSSBERG 715T Flat Top Tactical Autoloading    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 22LR

   

 7. მოდელი: MOSSBERG 702 Plinkster Autoloader    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 22LR

   

 8. მოდელი: MOSSBERG 802 Bolt Action    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 22LR

   

 9. მოდელი: Maverick 88 Security    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12 Gauge, 18,5" Barell

   

 10. მოდელი: Maverick 88 All Purpose    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12 Gauge 28 " Barrel

   

 11. მოდელი: Maverick 88 Security    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12 Gauge 20" Barrel

   

 12. მოდელი: Maverick 88 Slug    |    სანადირო თოფი: ხრახნლულიანი    |    კალიბრი: 12 Gauge 24" Barrel